Skip links

SRO’s

SRO-957 (I)2006-Export Facilitation Schemes of FBR

SRO-655 (I)2006 -Updated upto 30.06.2021-Auto Vendors

SRO-656 (I)2006 -Updated upto-30.06.2021-Auto OEMs

SRO-693 (I)2006 -Updated upto 25.08.2019 (Local Autoparts)

SRO-693 (I)2006 -Amendment vide S.R.O 841(I)/2021(30-6-2021).

SRO-845 (2021)-Rescinging SRO 572 (2020)-ACD-upto 09.07.2021

SRO-840 (2021)-RD-Updated upto-09.07.2021

SRO565 (I)2006-Updated Upto 30.06.2021

SRO-678 (I)2004-Updated Upto 02.08.2019-E&P Equipment

SRO-827 (I)2001 -Updated upto-10.06.2019